Dokumenty ke stažení

Ať už vás zajímá, vzor výpovědi povinného ručení, nebo vzor výpovědi pro pojistné události a další, všechny užitečné dokumenty jsme vám dali na jedno místo.

Vyhledávání

Univerzální vzor výpovědi pojistné smlouvy - do 2 měsíců od uzavření smlouvy
V průběhu prvních dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy lze smlouvu vypovědět. Od dne doručení výpovědi se začíná počítat osmidenní výpovědní lhůta, po této lhůtě pojištění zaniká. Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.
Dokument ke stažení ?>
Univerzální vzor výpovědi pojistné smlouvy - do 3 měsíců od vzniku pojistné události
3 měsíce od vzniku pojistné události můžete pojistnou smlouvu ukončit. V den doručení výpovědi na pojišťovnu se začíná počítat 1 mesíc výpovědní lhůta. Podíl nevyužitého pojistného Vám pojišťovna vrátí na Váš účet nebo poštovní složenkou. Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.
Dokument ke stažení ?>
Univerzální vzor výpovědi pojistné smlouvy - na konci období (nemáte zájem pokračovat)
Na dané datum, kdy je možné smlouvu ukončit se zeptejte přímo Vaší pojišťovny. Podmínky se totiž můžou lišit. Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.
Dokument ke stažení ?>
Univerzální vzor výpovědi pojistné smlouvy - řešení dohodou (před datem ukončení)
Pojišťovny většinou umožňují vypovědět smlouvu osobně na pobočce na počkání. Budete potřebovat formulář pro výpověď od dané pojišťovny. V případě, že nechcete na pobočku chodit, můžete výpověď zaslat písemně (emailem nebo poštou). Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.
Dokument ke stažení ?>
Vzor odstoupení od pojištění uzavřeného službou na dálku
U pojistné smlouvy, která byla uzavřena formou obchodu na dálku (např. sjednána přes internet nebo po telefonu), má pojistník právo odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření (tzn. ode dne zaplacení) nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky (pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy). Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí (odstoupit od takové smlouvy) informovat pojistitele formou jednoznačného písemného prohlášení, např. dopisu zaslaného poštou. Formulář s možnými vzorovými variantami je k dispozici i na této stránce (jeho využití ale není povinné).
Dokument ke stažení ?>

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky