Informace k srovnávání produktů

Informace pro spotřebitele k obsahu srovnávání produktů

Dle požadavku novely zákona o ochraně spotřebitele zák. č. 374/2022 Sb., zejména v následujících bodech:

  • Informace o řazení nabídek
  • Popis parametrů řazení nabídek
  • Forma poskytnutí nabídek dle § 1811 OZ
  • Informace o řazení nabídky dle přímé nebo nepřímé platby pojišťovny
  • Informace o tom, zda jsou subjekty inzerované ve srovnávači pojištění podnikateli ve smyslu občanského zákoníku s oprávněním poskytovat pojistné produkty 


Srovnávač, který je provozován naší společností Vám umožňuje zobrazení nabídek na základě Vámi zadaných parametrů v základní masce „Informace o …“. Zde na základě zadaných parametrů je následně z nabídky pojistitelů pro uvedenou kategorii provedeno srovnání.


Srovnání je řazeno na základě výše pojistného, a to od nejnižšího po nejvyšší. Následně je na spotřebiteli, zda při svém rozhodování upřednostní další parametry uváděné při srovnání mimo pojistného.


V rámci srovnání jsou u zařazených produktů zobrazeny další parametry v závislosti na Vámi vložených údajích do informačního formuláře, který Vás následně provází celým procesem srovnání, až k samotnému osobnímu výběru pojistitele.


V rámci doporučeného řazení nabídek není využita placená reklama ani jinak zvýhodněné pořadí nabídek. Jednotliví dodavatelé služeb, které srovnáváme nebo zprostředkováváme jsou jako třetí osoby i skutečnými dodavateli takových služeb.


Za plnění smluvních povinností mezi Vámi a skutečnými dodavateli jsou v plném rozsahu odpovědni právě skuteční dodavatelé. My však v plném rozsahu odpovídáme za srovnání nebo zprostředkování nabídek (ve vztahu k Vám) v souladu s platnou legislativou. Inzerujeme pouze nabídky pojišťoven působících na českém trhu a registrovaných u ČNB.


Povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy trvají nejméně po dobu jejího trvání, některé povinnosti však mohou trvat i po jejím zániku (zejména povinnosti související s uplatňováním práv z pojištění). Povinnosti z pojistné smlouvy má vůči zákazníkovi výlučně pojistitel.


S doporučeným řazením v rámci webové prezentace nám pomáhá automatizované rozhodování a toto doporučené řazení je pouze informativním a představuje první náhled na dostupné možnosti.


Parametry určující doporučené řazení pečlivě aktualizujeme, aby vždy pokud možno nabízelo co nejlepší poměr ceny a kvality konkrétního produktu. V každém případě ale máte možnost zvolit produkt, který Vám nejvíce vyhovuje a našeho zobrazeného doporučení se nemusíte držet. 


Naši specialisté jsou připraveni pomoci Vám Vaše potřeby prodiskutovat a najít a zvolit takový produkt, který splní Vaše očekávání.

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky