verze: 1

Kdy a jak lze vypovědět pojistnou smlouvu

Našli jste lepší nabídku pojištění, než máte nyní a rádi byste změnili pojišťovnu?

Tím, že změníte pojišťovnu, nepřijdete o bonusy, naopak, můžete ušetřit a to i několik tisíc korun ročně. V případě, že se vám výpověď stávající pojistky a její změna zdá složitá, kontaktujte nás a my Vám rádi se změnou pomůžeme.

Níže najdete postup pro nejběžnější způsoby výpovědi.

Změna povinného ručení

1. Výpověď povinného ručení dohodou

Pojišťovny většinou umožňují vypovědět smlouvu osobně na pobočce na počkání. Budete potřebovat formulář pro výpověď od dané pojišťovny.

V případě, že nechcete na pobočku chodit, můžete výpověď zaslat písemně (emailem nebo poštou). Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.

Pojišťovna Vám spolu s potvrzením ukončení pojistky vystaví do 30 dnů potvrzení o době bezškodného průběhu. Při sjednávání nové pojisty tak tento dokument zřejmě nebudete mít u sebe, ale nevadí, stačí zadat počet dnů a dokument nové pojišťovně zaslat později.

2. Ukončení uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

Na dané datum, kdy je možné smlouvu ukončit se zeptejte přímo Vaší pojišťovny. Podmínky se totiž můžou lišit.

Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.

Pojišťovna Vám spolu s potvrzením ukončení pojistky vystaví do 30 dnů potvrzení o době bezškodného průběhu. Při sjednávání nové pojisty tak tento dokument zřejmě nebudete mít u sebe, ale nevadí, stačí zadat počet dnů a dokument nové pojišťovně zaslat později.

3. Ukončení v průběhu 3 měsíců od pojistné události

3 měsíce od vzniku pojistné události můžete pojistnou smlouvu ukončit. V den doručení výpovědi na pojišťovnu se začíná počítat 1 mesíc výpovědní lhůta. Podíl nevyužitého pojistného Vám pojišťovna vrátí na Váš účet nebo poštovní složenkou.

Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.

4. Výpověď v průběhu dvou měsíců od uzavření smlouvy

V průběhu prvních dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy lze smlouvu vypovědět. Od dne doručení výpovědi se začíná počítat osmidenní výpovědní lhůta, po této lhůtě pojištění zaniká.

Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.


Jiné způsoby ukončení pojištění

Změna vlastníka vozidla

Změnu majitele je potřeba pojišťovně doložit kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem, kde je změna majitele zazanamenaná.

Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.

Pojišťovna Vám spolu s potvrzením ukončení pojistky vystaví do 30 dnů potvrzení o době bezškodného průběhu. Při sjednávání nové pojisty tak tento dokument zřejmě nebudete mít u sebe, ale nevadí, stačí zadat počet dnů a dokument nové pojišťovně zaslat později.

Dočasné vyřazení vozidla

Pojišťovně je potřeba doložit velký technický průkaz, ve kterém je záznam o vyřazení vozidla (uložení SPZ do depozita) zanesen. Smlouva může takto zaniknout na vymezené období.

Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.

Likvidace vozidla

Pojišťovně je potřeba doložit velký technický průkaz, ve kterém je záznam o vyřazení vozidla (nebo dočasného vyřezení vozidla) zanesen.

Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.

Změna ceny pojistného

Pojistnou smlouvu můžete vypovědět také, když pojišťovna změní výši pojistného. V takovém případě můžete smlouvu vypovědět v průběhu jednoho měsíce od oznámení nové ceny pojistného.

Výpoveď pak zašlete písemně (emailem nebo poštou) na Vaši stávající pojišťovnu. Kam zaslat výpověď najdete na stránce Kam zaslat výpověď pojistné smlouvy. Můžete použít vzor výpovědi, který jsme pro Vás připravili.

Pojišťovna Vám spolu s potvrzením ukončení pojistky vystaví do 30 dnů potvrzení o době bezškodného průběhu. Při sjednávání nové pojisty tak tento dokument zřejmě nebudete mít u sebe, ale nevadí, stačí zadat počet dnů a dokument nové pojišťovně zaslat později.

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky