Filtr
Smazat filtry

JARO BlOG

VÍTE, CO VŠECHNO OVLIVŇUJE CENU POVINNÉHO RUČENÍ?
14. 10. 2021
|
Radim Polášek
VÍTE, CO VŠECHNO OVLIVŇUJE CENU POVINNÉHO RUČENÍ?

Bez auta už se dneska naprostá většina lidí neobejde. A bez uzavřeného povinného ručení zase auto nemůže dostat registrační značky ani legálně vyjet na veřejné silnice.

Co všechno tvoří a ovlivňuje výši ceny za povinné ručení a co všechno kryje? Jak může jeho výši ovlivnit sám řidič a co je dáno legislativou a okolnostmi?

Základní parametry, které ovlivní výši a rozsah povinného ručení jsou tyto:

1. Charakteristika pojistníka

tedy subjektu, který smlouvu o povinném ručení uzavře a pojistné platí (nemusí být nutně vlastníkem vozu). Pojistník je identifikován rodným číslem nebo podnikatelským identifikačním číslem.

Dnes už ale zpravidla pojišťovny rozlišují, zda je shodný nebo rozdílný vlastník (kdo je uveden v Technickém Průkazu) a pojistník. Pokud není totožný vznikají přirážky až +30%, nebo se sazba počítá z údajů vlastníka. Dobrá zpráva je, že tak nečiní úplně všechny pojišťovny.

Věk

Pojišťovny při určování ceny povinného ručení vycházejí ze statistik chování řidičů

v provozu. Je jasné, že mladší řidič bude mít méně zkušeností za volantem než řidič starší a déle řídící vůz. Mladší řidič tak může pravděpodobněji zavinit dopravní nehodu a pojištění pro jeho vůz je tak dražší. Platí, že řidiči do zhruba 28 let jsou bráni jako riziková skupina a musí počítat s určitou peněžní přirážkou.

 - Adresa trvalého bydliště

Důležité je směrovací číslo pojistníka. Majitelé resp. provozovatelé vozu s bydlištěm ve větších městech s vyšší frekvencí silničního provozu a tím i zvýšeného rizika dopravních nehod mívají autopojištění dražší než řidiči na venkově. U PSČ dochází ale k zajímavému posunu. Část pojišťoven stále hodnotí pouze velikost obce. Další pojišťovny již zohledňují fakt,

že z malých obcí v přímé blízkosti velkých měst (tz. satelitů) stejně řidiči většinou jezdí po daném velkém městě a dávají vyšší sazbu. Vybrané pojišťovny se řídí podle statistik nehodovosti – sever republiky škodí více než jih, tzn. stejně velká obec u Ostravy bude mít vyšší cenu než v jižních Čechách.

- Bonusy a malusy

Všichni pojistníci jsou vedeni v centrální databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP), která eviduje délky pojištění jednotlivých pojistníků i počty zaviněných škod. Tyto faktory vygenerují slevu nebo naopak přirážku, jenž ovlivní konečnou cenu povinného ručení. V současnosti může pojistník dosáhnout až na 250 bonusových měsíců, maximální uplatnitelný bonus ve výši 50 % lze čerpat od hodnoty 120 bezeškodných měsíců. Některé pojišťovny dokáží poskytnout řidičům, kteří nikdy nezavinili pojistnou událost, ještě navíc navýšený bonus, a to až o dalších 15 %. Bonus, který máte, můžete použít na neomezený počet vozidel.

Konkrétní pojišťovna může také v rámci akce zvýhodnit klienty, kteří nedosáhnou na plný bonus, ale obchodní slevou dorovná chybějící část bonusu (ten pak, ale není přenosný k jiné pojišťovně). Bonusy je možné převádět. Nejčastěji např. mezi rodným číslem/IČEM (nebo naopak), Lze slučovat u manželů, jdou přenést ze služebního auta.

Horší je, pokud jste bourali. V případě způsobení škody provozem vozidla přijde zpravidla dotyčný pojistník o slevových 36 měsíců, a navíc už bude mít „kaňku“ v registru ČKP. Každá pojišťovna v ČKP ověřuje výši bonusu v měsících, ale jeho výši v procentech potom vyhodnocuje pojišťovna sama! Proto můžete mít rozdílné výsledky u několika pojišťoven.


2. Parametry automobilu

- typ vozidla

osobní automobil, nákladní automobil, příp. motocykl

- kategorie vozidla 

(N1, M1, T aj.)

- značka a konkrétní model

vozu prémiové značky budou mít dražší náhradní díly i servis než ostatní značky

a tudíž lze u nich očekávat vyšší pojistné

- způsob využití vozidla

Rozhodné je, zda je auto používáno pro soukromé účely, pro podnikání, služební, taxi, nebo také zda jde o vozy IZS.

- zdvihový objem válců

Pro pojišťovny je základním parametrem zdvihový objem motoru, nikoli jeho výkon. Totéž platí u plug-in hybridů nebo elektromobilů – ty jsou dokonce zařazeny do té nejlevnější kategorie, a znovu nikdo neřeší jejich výkony.

- stáří auta resp. roční kilometrový nájezd

Z tohoto úhlu pohledu bude mít jinou cenu povinného ručení auto, které právě vyjelo z tovární linky, jinou zánovní a jinou, které už má více než 5 let provozu za sebou. Platí, že výše povinného ručení je přímo úměrná stáří vozu na rozdíl od havarijního pojištění. Samostatnou kapitolu pak tvoří veterány, kde se povinné ručení stanovuje individuálně.

- typ paliva,

statisticky auta s benzínovým motorem bourají méně (což ovšem ovlivňuje i poměr prodeje vozů s tímto druhem pohonných hmot)

Obecně lze také říci, že každá pojišťovna má svá vlastní pravidla a měřítka pro výpočet povinného ručení, které vycházejí na cenové strategii dané pojišťovny. Parametry, které ovlivňují cenu povinného ručení, tak budou různé u různých pojišťoven.

Proto také významně finálně ovlivní cenu povinného ručení segmenty, neboli lidově řečeno “šuplíky”, rizikovosti do kterých daná pojišťovna klienta zařadí. S rozvojem moderních technologií je těch “šuplíků” čím dál více. Dříve to byl jen objem, věk, PSČ, teď hraje roli konkrétní model auta - dokonce se posuzuje i počet dveří modelu vozu, dle statistiky nehodovosti, u PSČ už se nejde jen dle velikosti obce, ale důležitou roli sehrávají data o nehodách - proto příměstské satelity mají podobnou sazby jako velká města s rušným provozem i když jsou to obce do 1000 obyvatel. Relativně nově hraje roli váha auta - čím těžší auto, tím je dražší povinné ručení. Čím přesnější segmentace u klienta pojišťovna dosáhne, tím klientovi může vyjít lepší cena.


Jak lze na povinném ručení ještě ušetřit?

- optimalizací rozsahu pojištění

Výši pojistného mohou zvýšit různá doplňková pojištění a připojištění (např. připojištění autoskel, GAP, apod.). Pokud Vám tedy jde o nejnižší cenu, tyto doplňky vypusťte, ovšem s rizikem, že v těchto případech škod Vám nebudou kryty.

- frekvence placení pojistného

konečnou výši pojistného ovlivní frekvence placení. Na ročně placeném pojistném ušetříte, u čtvrtletního nebo dokonce měsíčního placení si připlatíte.

- flotilou pojištěných vozů

Pokud řešíte pojištění více vozů na jeden subjekt, získáte zpravidla objemovou slevu

- Kombinace s jinými pojistnými produkty

Pojišťovny velmi často nabízí zvýhodněné cenové podmínky povinného ručení, když si u nich sjednáte více pojistných produktů – například životní pojištění nebo pojištění domácnosti.

- Aktualizací smlouvy

Při bezeškodním průběhu by vám každý rok měl být započítán vyšší bonus. Jestliže si platíte i havarijní pojištění, mělo by vám navíc pojištění zlevnit i z toho důvodu, že vaše auto má postupem času nižší hodnotu.

- Vychytáním akčních nabídek

V kontextu míry úspěšnosti naplňování obchodních cílů může daná pojišťovna zvýhodňovat určité pojistné produkty ve snaze zvýšit jejich prodej v daném kalendářním roce. Velmi často bývá tato politika uplatňována právě ke konci roku, kdy se mohou objevit doplňkové slevy na pojištění jako je
i povinné ručení.

A konečně levnější povinné ručení získáte také díky srovnání nabídek různých pojišťoven. Díky tomu najdete nejvýhodnějšího poskytovatele povinného ručení podle vámi zadaných kritérií.


Sedm úskalí, na které narazíte při pojištění autoskel
14. 09. 2021
|
Radim Polášek
Sedm úskalí, na které narazíte při pojištění autoskel

Jak vyplývá ze statistik pojišťovacích ústavů, pojištění skel u auta je nejvíce sjednávaným připojištěním k povinnému ručení. Jejich poškození je totiž právě jednou z nejčastějších škod

na vozidlech. K objevení onoho známého pavouka „pavouka“ na čelním skle často stačí drobná náhoda k tomu, aby od jiného projíždějícího vozu odlétl kamínek a sklo jeho zásahem prasklo. Rizikové jsou zejména zimní měsíce, kdy jsou silnice nezřídka posypány pískem či štěrkem.
Výjimkou nejsou ani případy, kdy jeden motorista musí během roku škodu na čelním skle řešit více než jednou.“

Řidiči často mylně předpokládají, že pokud mají sjednané připojištění skel, tak jim pojišťovna zaplatí takovou škodu v každém případě a v plném rozsahu. Ale ouha, nemusí to tak vždy být!

V čem je háček a na co si dát pozor?

Pokud si přečtete následujících sedm „špeků“, se kterými se u pojištění skel se můžete setkat, můžou vám tyto informace pomoci předejít řadě problémů a ušetřit nemalé peníze. Řadě z nich lze předejít volbou vhodné pojišťovny a s tím řidičům může pomoci návštěva zkušeného specialisty.


1. Nekalé praktiky vs. obrana pojišťoven

S pojištěním autoskel, se bohužel pojí řada pokusů o podvodné jednání. Někteří motoristé totiž sjednávají pojištění autoskel, až v okamžiku, kdy jim na skle vznikla škoda. Pojišťovny se tomu samozřejmě snaží bránit, například tzv. časovou spoluúčastí. Po určitou dobu od sjednání pojištění se tak na vzniklé škodě podílí nejen pojišťovna, ale i majitel pojistky.

Mnohé pojišťovny proto uplatňují zvýšenou spoluúčast (ve výši 30 % nebo 50 %, pozn. aut.) do doby dodání fotografií nepoškozených skel, nebo do prohlídky vozidla pojišťovnou. Většina pojišťoven uplatňuje tuto vyšší spoluúčast v prvních třech až šesti měsících od sjednání pojištění. Týká se to někdy i nových aut, u kterých vlastně žádné reálné riziko pro pojišťovnu nehrozí. U některých pojišťoven se spoluúčasti můžete zbavit tím, že pojišťovně pošlete fotodokumentaci automobilu, nebo si necháte auto prohlédnout.


2. Plnění omezené nebo bez omezení

V dnešní době už je na řidičích, aby si sami na vlastní odpovědnost stanovili limit plnění,

do jehož výše jim pojišťovna uhradí náklady na výměnu skla. Správné stanovení limitu ale není jednoduché. Víte, kolik stojí výměna předního skla u vašeho vozu? Řidiči také často nevědí, zda se má limit vztahovat typicky jen na přední sklo, nebo na všechna, nebo zda limit platí pro jednu škodu, nebo jejich součet v průběhu roku.

Bez ohledu na sjednaný limit může být maximální plnění pojišťovny limitováno aktuální tržní cenou vozidla. To bývá problém zejména u starších vozů, jejichž aktuální hodnota už může být velmi nízká.


3. Pojištění All-risk nebo výluky

Rozdíl mezi pojišťovnami je v tom, zda poskytují pojištění skla proti všem nebezpečím

(all-risk), nebo mají nějaká omezení v pojistné ochraně, tj. výluky. Někdy se pojistné krytí vztahuje jen na případy poškození či zničení skla nárazem, ale například odcizení skla již v připojištění zahrnuto není. Řidič si musí navíc zpravidla sjednat i pojištění odcizení celého automobilu. Existuje celá řada výluk. Nejčastěji je to výluka na škody na skle způsobené přepravovaným nákladem nebo výluka na vybrané části, byť jsou dle výrobce povinně se sklem vyměnitelné (např. senzory deště, apod.).


4. Pojistit jen některá autoskla nebo všechna

Komplikace zpravidla nastávají v případě, kdy si chce řidič pojistit nejen přední sklo,

ale všechna skla. V takovém případě může narazit na omezení, neboť často jsou pojištěna pouze obvodová skla. Pojištění se však nemusí vztahovat na zpětná zrcátka ani na střešní nebo panoramatické sklo. Vyplatí se dbát na to, aby pojištění autoskel zahrnovalo skutečně všechna skla na autě, která jste chtěli do pojistky zahrnout.

5. Nutnost opravit v určeném servisu nebo kdekoliv dle vlastního uvážení

Další záludností, o které mnoho řidičů často neví, je podmínka pojišťovny výměny poškozeného skla pouze ve vybraných servisech. Pojišťovny totiž často chtějí, aby k výměně skla došlo v některém

z jejich smluvních servisů, jejichž seznam je například na internetových stránkách dané pojišťovny.

Při volbě jiného servisu Vám pojišťovna nemusí zaplatit nic. Je dobré si proto zjistit, u kterých pojišťoven výběr opravny není z jejich strany omezován či penalizován.


6. Úhrada originálního skla vs. neoriginálního

Vyměnit sklo na autě lze při použití různého materiálu. Mnohé pojišťovny v podmínkách uvádějí, např. „cena originálního dílu se použije pouze v případě, že neoriginální náhradní díl. To jinými slovy znamená, že pokud vám servis poškozené sklo vymění za nový originální kus, tyto pojišťovny vám mohou odškodnění snížit na hodnotu neoriginálního skla.


7. Pojištění se spoluúčastí nebo bez spoluúčasti řidiče

Vybrané pojišťovny vždy uplatňují „symbolický poplatek“ při výměně skla, a to často bez ohledu na zvolený servis a uplynulou časovou lhůtu od sjednání pojištění v podobě spoluúčasti ve výši 500 Kč až 1 000 Kč. Nulovou spoluúčast bez dalších podmínek při výměně skla najdeme jen u vybraných pojišťoven.


Je patrné že i u zdánlivě jednoduchého pojištění autoskel existují mezi pojišťovnami podstatné rozdíly. A to jde pouze o jedno z mnoha doplňkových pojištění, s nimiž se můžete u pojištění aut setkat.

Před sjednáním pojištění si tak raději buď bedlivě prostudujte podmínky pojištění dané pojišťovny nebo se o výběru vhodné pojišťovny pro vaši konkrétní situaci poraďte s finančním poradcem, který se v tom dobře orientuje.

Pro lepší pojištění auta včetně pojištění autoskel je pro zákazníka zpravidla vždy výhodnější nesjednávat své autopojištění pouze na internetu, ale pečlivě vybrat až na základě správné a důkladné analýzy individuálních potřeb díky konzultaci s erudovaným odborníkem přímo v pojišťovací kanceláři. 


Nevyplácí se podcenit pojištění Vaší nemovitosti
10. 08. 2021
|
Radim Polášek
Nevyplácí se podcenit pojištění Vaší nemovitosti

Víte, že 70 % domácnostní nemá správně nastavené pojištění vlastní nemovitosti a domácnosti? 

Ať už máte rodinný dům, byt v osobním vlastnictví nebo třeba komerční objekt pro podnikání, je potřeba vnímat, že aktuální doba sebou přináší i nová, dosud podceňovaná rizika.

Mezi hlavní nedostatky u pojištění týkající se nemovitostí patří:

• nesprávně zvolená pojistná částka

o pojistná částka nemovitosti by měla být ve výši hodnoty, za kterou aktuálně dokážete celou nemovitost znovu postavit na stejném místě

o pojistná částka domácnosti by měla být ve výši hodnoty všech movitých věci.

• nesprávně zvolená pojištěná rizika a pojištěné věci

o povodeň nebo záplava?

o zabezpečení nebytových prostor?

o nemovitost nebo domácnost?

V JARO pojištění jsme pro Vás ve spolupráci s našimi smluvními pojišťovnami připravili pojistné produkty nemovitosti i domácnosti, které můžeme přizpůsobit Vašim individuálním potřebám. Jde to už za 485 Kč ročně!

Ať už vlastníte byt, rodinný dům nebo rekreační chatu, jsme připraveni Vám poradit se všemi detaily nastavení pojistné smlouvy. S námi se rizik bát nemusíte. S námi jste v klidu!

NAVŠTIVTE NÁS V NEJBLIŽŠÍM PORADENSKÉM MÍSTĚ.

Máme 47 snadno dostupných míst po celé ČR, kde Vám osobně poradí a pomohou s výběrem naši specializovaní kolegové.  

Správné pojištění a klidný spánek – to je JARO pojištění!JARO kvíz 003
04. 08. 2021
|
Radim Polášek
JARO kvíz 003

Naší největší českou křižovatkou je mimoúrovňová křižovatka Modletice (Dobřejovice) nedaleko Prahy na křížení dálnice D1 a Pražského okruhu R1 a spojující dálnici D5. V současnosti zabírá plochu přibližně 36 ha. Poslední část křižovatky se stále dostavuje, a tak dokáže některým řidičům dostatečně zamotat hlavu. Po dostavbě částí napojujících se na rozestavěný úsek do Běchovic ještě zvětší. Průměrná denní intenzita provozu přesahuje 90 tisíc aut denně včetně kamiónů nad 12 tun

a křižovatka se tak řadí z hlediska automobilové dopravy mezi nejfrekventovanější místa v ČR a bohužel také místo s nadprůměrným výskytem dopravních nehod.

Pro úplnost ještě doplníme, že druhá největší křižovatka v ČR mimoúrovňová křižovatka Hulín, která zabírá přibližně plochu 30 ha

a propojuje dálnici D1 s rychlostní komunikací R55. Křižovatka se ještě bude zvětšovat, v plánu je výstavba rychlostní komunikace R49 vedoucí přes Fryšták, Slušovice a Vizovice směrem na Slovensko. A pomyslnou bronzovou příčku obsadila opět mimoúrovňová křižovatka u Olomouce - Slavonína a zabírá plochu kolem 28 ha. Zajištuje propojení rychlostních silnic R35 a R46.


Kde se nejvíce v Česku bourá?
02. 08. 2021
|
Radim Polášek
Kde se nejvíce v Česku bourá?

Každý z nás zná místo, kde jsou autonehody častější než kde jinde. Proto jsme pro vás zmapovali 10 nejrizikovějších úseků v České republice.

Jsou to místa, kde pravidelně dochází k autonehodám se zraněním, ale bohužel také ke smrtelným zraněním. Proto tyto místa pečlivě nastudujte a uložte do své paměti. Vždy je totiž lepší být připraven než nemile překvapen.

Zároveň nám neváhejte napsat do komentáře na Facebooku místa, která jsou dle vašeho názoru také riziková. Můžete tak pomoct i jiným řidičům, kteří budou při další jízdě lépe připraveni.


1. silnice I/30, Všebořice, okres Ústí nad Labem (35 nehod – 2 těžká zranění, 19 lehkých zranění)


https://goo.gl/maps/sRT75yob2USgW5W19


2. silnice I/30, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem (30 nehod – 2 těžká zranění, 29 lehkých zranění)


https://goo.gl/maps/kKnSy1N5orWgkDFy8


3. silnice I/3, Benešov u Prahy, okres Benešov (22 nehod – 1 smrtelná, 1 těžké zranění, 17 lehkých zranění)4. silnice I/9, Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa (20 nehod – 3 těžká zranění, 29 lehkých zranění)


https://goo.gl/maps/6gDi5KYsKrW7xc1cA


5. silnice I/30, Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem (19 nehod – 3 smrtelná, 1 těžké zranění, 17 lehkých zranění)6. dálnice D1, Lhotka u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou (19 nehod – 1 smrtelná, 1 těžké zranění, 8 lehkých zranění)


https://goo.gl/maps/cHNXu7ywUofHcGrA6


7. silnice I/55, Hodonín, okres Hodonín (18 nehod – 3 smrtelná, 2 těžké zranění, 29 lehkých zranění)


https://goo.gl/maps/YJ4mKX2K5Vs5WtrP8


8. silnice I/6, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary (16 nehod – 1 těžké zranění, 5 lehkých zranění)


https://goo.gl/maps/UtpjTadsDoor3omo8


9. silnice I/13, Ludvíkovice, okres Děčín (16 nehod – 2 smrtelné, 17 lehkých zranění)


https://goo.gl/maps/xXibDiAYsTBw8HDQ6


10. silnice I/23, Ostrovačice, okres Brno-venkov (15 nehod – 3 těžká zranění, 18 lehkých zranění)


https://goo.gl/maps/PyikxY9iLyuuHDBh8Představení kanceláře ve Studénce
07. 07. 2021
|
Pavel
Představení kanceláře ve Studénce
Jsme pro vás nově také ve Studénce a jsme zde pro vás!
 

Pojištění jízdního kola proti krádeži? Vyplatí se to!
24. 06. 2021
|
Radim Polášek
Pojištění jízdního kola proti krádeži? Vyplatí se to!

Léto v běhu a milovníci cyklistiky vyrážejí stále častěji na své kratší či delší výlety. Bohužel nárůst cyklománie v dnešní době provází zvýšený zájem zlodějů a pouličních chmatáků. Pojištění kola je zde pak proto, aby cyklistická sezóna pro majitele kola neskončila dřív, než pořádně začala. Ročně se ukradne více než 8 000 kol. Toto alarmující číslo již dává podnět k zamyšlení, zda si kolo pojistit nebo riskovat. Základní možnost pojištění kola skýtá pojištění domácnosti. K němu lze sjednat nástavbové individuální připojištění kola a asistenční službu.

Pojištění kola jako součást běžného pojištění domácnosti

Tento typ je levnější, má ale jeden háček. Vztahuje se pouze na případy odcizení kola doma. Zahrnuje i nebytové prostory, jako je garáž, sklep nebo lodžie či terasa, které jsou formálně spojeny
s bytovou jednotkou. V případě krádeže například ve sklepě je důležité si pohlídat výši pojistného plnění. Příklad: V případě pojištění domácnosti na 200 000 Kč s limitem na krádež ze sklepní kóje na 10 % z hodnoty domácnosti dostane poškozený od pojišťovny 20 tisíc. Bude to stačit?

Na trhu jsou však i takové pojištění domácnosti, které kryjí i krádež za zdmi domácnosti, například
u restaurace, pošty či u supermarketu nebo na ulici. Mezi ně patří například. Například Pojišťovna Kooperativa nabízí takovéto krytí v rámci Pojištění sportovní výbavy FIT.

Asistence pro cyklisty

Speciálním typem pojištění kola je tzv. Služba asistence pro cyklisty, jakou nabízí například Uniqa pojišťovna v rámci produktu Cyklo Care, a která je atraktivní pro cyklistické nadšence. Služba zabezpečí příjezd servisního týmu, který přijede na místo, kde kolo, elektrokolo nebo koloběžka vypoví službu. Tam zajistí nutnou opravu až do výše 5.000 Kč, uschování kola do doby, než lze kolo opravit a pokud problém nejde vyřešit na místě, zajistí váš odvoz i s Vaším kolem z místa nehody a to až do 50 km od místa poruchy.

Co je důležité pro řádné pojistné plnění

Ohlášení na policii.

Krádež kola musí být vždy včas ohlášená na policii. Ideálně ihned po zjištění krádeže, ale nejpozději však do 15 dní.

Překonání překážek

Pojištění kola, ať bude jakékoliv, má podmínky plnění. Hlavní z nich je zloději dát do cesty překážku. Co je překážka, je popsané ve smluvních podmínkách každé pojišťovny v části Zabezpečení. Může jít o zámek o průměru minimálně 6 milimetrů nebo bezpečnostní lanko. Pojištění kola platí jen pro zabezpečené kolo. Kolo musí být dále prokazatelně připevněné k pevnému objektu – například stojanu či zábradlí. Doporučuje se i zamknuté kolo vždy vyfotit na mobil. Při ztrátě kola na automobilu auto musí stát na hlídaném parkovišti, za plotem v kempu apod.

V dnešní době asi nelze spoléhat na to, že policie kolo najde a váš milovaný dopravní prostředek vrátí. Statisticky se až 90 % ukradených kol majiteli už nikdy nevrátí. Nejvíce lákají dražší sportovní kola v hodnotě několika desítek tisíc. Ztratí se ale i kolo levnější, jde totiž hlavně o příležitost se snadno obohatit. Zámky ani řetězy se jako 100% ochrana kola neosvědčily. Tak ať aspoň pojišťovna nahradí škodu, ať se to stane kdekoliv.

Co je dobrá prevence

Kromě maximálního zabezpečení Vašeho kola je dobré kolo si nechat forenzní formou očipovat (UV ochranné značky, mikrotečky či mikročipy) a zaregistrovat. Možností je více, ať už prostřednictvím registru Městské či státní policie ve Vašem městě či obci, případně jako služby soukromých firem v ČR. Až pak zloděj bude chtít přeprodat kradené kolo, obchodník si číslo najde. V daném registru se okamžitě objeví právoplatný majitel. Čipování a registrace kol není náhradou za pojištění kola, ale je to první krok, jak zloděje demotivovat ke krádeži. Pokud však chcete hrát na jistotu, bez dobrého pojištění se neobejdete.


JARO kvíz 002
17. 06. 2021
|
Radim Polášek
JARO kvíz 002

Nápověda k JARO kvízu 002 :

Jasně rozpoznatelné světlomety připomínající přimhouřené obočí patří 3.generaci Škody Octavia, která je nejprodávanějším modelem české automobilky. Nejvýraznější změnou u této generace Škody Octavia byla právě nově tvarovaná příď s dělenými světlomety. Jejich vnitřní části opticky rozšiřovaly masku chladiče a od hlavních vnějších těles je dělí nepřehlédnutelná diagonální mezera. U konzervativní značky Škoda to byl skutečně výrazný dvojnásob odvážný zásah do designu. Pokud i Vy jste třeba majitelem tohoto modelu Octavie a zajímá Vás, zda nemůžete ušetřit na povinném ručení či havarijním pojištění, zkuste si u nás srovnat nabídky pro autopojištění.


<p>S NÁMI SI ZE ZELENOU KARTOU NEMUSÍTE DĚLAT STAROSTI!</p>
11. 06. 2021
|
Radim Polášek

S NÁMI SI ZE ZELENOU KARTOU NEMUSÍTE DĚLAT STAROSTI!

Zelená karta, přesněji „Mezinárodní automobilová pojišťovací karta“ – tichý a permanentní spolujezdec každého řidiče a současně i osvědčení o platnosti povinného ručení u konkrétního vozu. Ze zákona vyplývá povinnost mít u sebe zelenou kartu vždy, ať vyjedete s vozem kamkoliv, po tuzemsku či do zahraničí. V případě, že nemáte zelenou kartu u sebe a nemůžete ji tedy předložit při silniční kontrole nebo při způsobené nehodě, je to bráno jako přestupek, který je pokutován částkou až do výše 3 000 Kč. Zelená karta se obnovuje každý rok (a je nutné ji vytisknout) po tu dobu, kdy máte sjednáno povinné ručení.

Jenže se Vám může stát, že Zelená karta (aktuálně vlastně její bílá verze) Vám v souvislosti s přechodem na elektronickou formu přijde už jen emailem, zpravidla současně s pojistnou smlouvou. Pojišťovny se snaží šetřit. Vaší povinností je vytisknout si ji a mít je stále u sebe ve voze. Co když ale zapomenete nebo nemáte zrovna možnost si ji vytisknout?

Vy, jako naši zákazníci toto řešit vůbec nemusíte. Obraťte se na nejbližší žlutou pobočku JARO pojištění (máme 47 kamenných kanceláří na celé Moravě, Praze a vybraných městech v Čechách). Naši odborní poradci Vám vždy RÁDI A ZDARMA Zelenou kartu VYTISKNOU!

Také Vám pomůžeme třeba i s nastavením elektronické komunikace s pojišťovnou, nebo třeba poskytneme doplňující informace, které Vám usnadní cestování a ušetří peníze. Také vysvětlíme vše, co může být na Vašich smlouvách nejasné. Jsme tady pro Vás na internetu i na každé naší pobočce.


Jaký zvuk vydávají Vaše brzdy?
09. 06. 2021
|
Radim Polášek
Jaký zvuk vydávají Vaše brzdy?

Stěrače stírají, světla svítí, klakson troubí?

A co Vaše brzdy, jaký mají zvuk při brždění?

Nebrzdíte už kovem na kov?

V dnešním uspěchané době se často vyplatí věnovat krátký čas a pozornost před každou jízdou a alespoň pohledovou kontrolu stavu vozidla. Elektronické systémy před každou jízdou kontrolují i to, zda správně fungují brzdy či posilovač řízení. Ale můžeme moderním systémům důvěřovat na 100%? Ani ne minutová prohlídka vozu před jízdou rozhodně není doba, která by nás na cestě kamkoliv výrazně zdržela. Nezapomeňte také ihned po vyjetí zkontrolovat brzdy – ověřte si, že za vámi nikdo nejede a na chvíli naplno sešlápněte brzdový pedál.

Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že technické závady vozidla každoročně bývají příčinou několika stovek nehod. Přímým vlivem špatného technického stavu vozidla dochází až ke 3 procentům nehod, navíc nevyhovující technický stav spolupůsobí u dalších až 11 procent nehod.

Problémy pak obvykle mívá inkriminovaný řidič právě s pojišťovnou. „V případě, že někomu škodu způsobí vozidlo ve špatném technickém stavu, hrozí viníkovi nehody, že po něm bude pojišťovna vymáhat pojistné plnění, které vyplatila poškozenému. A to právě v případě, když pojišťovna zjistí, že špatný technický stav vozu (např. špatně fungující brzdy) byl prokazatelnou příčinou vzniku škody.


Načíst další

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky