Ochrana majetku a odpovědnost

Pojištění domácnosti je jedním ze základních pojistných produktů. Kdo může s jistotou říct, že nevyhoří vlivem závady na elektroinstalaci nebo nevyplaví sebe i sousedy kvůli prasklé vodovodní hadičce?

Rázem může dojít k milionovým škodám nejen na vašem majetku, ale i majetku sousedů (za což nesete odpovědnost). Nabízíme vyvážené pojištění, které tyto případné škody pokryje. Máte už pojištění? Přijďte si ho nechat zdarma zkontrolovat – běžně se setkáváme s tzv. podpojištěním (pojistná částka není dobře nastavena a plnění pojišťoven je pak kráceno) nebo s pojistkami s nevýhodnými výlukami (situacemi, ve kterých není pojistné plnění vyplaceno).

Pojištění majetku může pokrývat nejen nemovitost jako celek, ale např. i vybavení bytu nebo kolo ve společné kolárně bytového domu.

Dobrá pojistka vám pomůže např. v situacích, kdy:

 • Váš pes vběhne na silnici, kde se kvůli němu srazí auta a způsobenou škodu nárokují po vás jako po majiteli psa.
 • V obchodě zakopnete a nechtě srazíte regál s drahým alkoholem. Prodejna po vás nárokuje způsobenou škodu v řádu desetitisíců.
 • Při jízdě na kole nechtěně srazíte někoho jiného a způsobíte mu zranění. Tento člověk následně po vás požaduje bolestné a náhradu ušlého výdělku.
 • Nepozorností způsobíte škodu svému zaměstnavateli a ten po vás požaduje její náhradu.

Úrazové a životní pojištění

Většina zodpovědných lidí životní pojištění uzavřené má, ale jednou za čas je dobré ho i revidovat. Situace se s přibývajícími roky mění, přibyl nový člen domácnosti nebo se naopak nějaký osamostatnil, došlo ke splacení hypotéky a rizika už nejsou tak velká atd.

Revize životního pojištění vám může přinést například:

 • Úsporu měsíční splátky (třeba z důvodu zbytečně vysokého pojištění na staré smlouvě)
 • Lepší krytí rizik (je důležité pojistit se tak, aby v případě škodní události bylo dostatečně pokryté vše důležité)
 • Úsporu při spojení více pojistek dohromady (třeba při pojištění celé rodiny)
 • Ošetření výluk pojištění, o kterých jste třeba ani nevěděli (třeba výluku při aktivním sportování)
 • Atd.

Příklady pojistných smluv z praxe:

Muž, IT technik, ročník 1987
Pojištěné riziko Měsíční pojistné
Pojištění smrti na částku 1.000.000 Kč s klesající částkou (zajištění hypotéky) 72 Kč
Pojištění invalidity (2., 3., 4. stupně) na částku 1.000.000 Kč s klesající částkou (zajištění hypotéky) 92 Kč
Žena, administrativní pracovnice, ročník 1983
Pojištěné riziko Měsíční pojistné
Pojištění smrti na částku 600.000 Kč 186 Kč
Pojištění trvalých následků úrazu na částku 250.000 Kč 34 Kč
Denní odškodné 200 Kč 114 Kč
Závažné onemocnění na částku 250.000 Kč 149 Kč
Dítě, aktivní hráč fotbalu, ročník 2007
(nutné pojištění jednoho z rodičů, již od 30Kč)
Pojištěné riziko Měsíční pojistné
Pojištění trvalých následků úrazu na částku 500.000 Kč 87 Kč
Denní odškodné 300 Kč 27 Kč
Hospitalizace 300 Kč/den 22 Kč

Cestovní pojištění

Otevřením hranic nejen se sousedními státy si často ani neuvědomíme, že už nejsme v České republice. Pokud nemáte uzavřené cestovní pojištění, může se vám případný zdravotní problém nepříjemně prodražit.

Využijte našich zkušeností s jednáním s pojišťovnami a zajistěte si raději dopředu pojištění, které spolehlivě bude krýt právě ta rizika, která potřebujete (ať už jde o cestu autem, sportování u moře nebo vysokohorskou turistiku).

Potřebujete uzavřít cestovní pojištění obratem přes internet?

V tom případě doporučujeme pojišťovnu AXA:

Chci online pojištění

Stavební spoření, penzijní připojištění a hypotéky

Řada spořících a investičních produktů nabízí státní dotaci nebo alespoň úlevy na dani. V případě pořízení vlastního bydlení to platí i pro hypotéky. Přijďte se k nám poradit, jak toho využít, spořit a zároveň ušetřit na daních.

Co vše tedy nabízíme? Především se jedná o tyto produkty:

 • Stavební spoření – oblíbený produkt se státní podporou až 2.000 Kč ročně
 • Doplňkové penzijní spoření – se slevou na dani ve výši až 3.600 Kč za rok a navíc ročním státním příspěvkem až 2.760 Kč
 • Hypotéka, tj. bankovní úvěr na pořízení (nejen) vlastního bydlení – ze základu daně si můžete odečíst zaplacené úroky až do částky 300.000,- Kč ročně a získat tak slevu na dani až 45.000,- Kč

Nabídka pro firmy

Firmy mají své specifické potřeby a ty je velmi výhodné řešit na míru. Nejde jen o zajištění majetku firem, ale velmi často jsou uzavírány i pojistky pokrývající vlastní činností způsobené škody nebo naopak škody způsobené výpadkem činnosti (např. delší nefunkčností výrobních strojů).

Jelikož jsme specialisté na autopojištění, jako samozřejmost považujeme zajištění pojištění celé flotily firemních motorových vozidel za zvýhodněných podmínek oproti uzavírání jednotlivých pojistek.

Mezi nejčastější pojistné produkty, které pro firmy zajišťujeme, patří:

 • Pojištění flotily firemních vozidel
 • Pojištění firemního majetku – proti odcizení nebo i poškození různými vlivy
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností firmy – ať už vůči zákazníkům nebo jiným subjektům
 • Pojištění přerušení strojního provozu
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Atd.
Online sjednání pojistky