Udržitelnost v oblasti finančních trhů

INFORMACE O PŘÍSTUPU K UDRŽITELNOSTI V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

JARO pojištění s.r.o.

Se sídlem Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika
IČO: 27856461
(dále jen „Společnost“)


Určeno: všem zákazníkům a spolupracovníkům Společnosti 

Platnost od: data vydání


INFORMACE O PŘÍSTUPU K UDRŽITELNOSTI V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

1. ÚVOD

1.1 Cílem tohoto dokumentu je transparentně informovat zájemce o finanční služby společnosti JARO pojištění s.r.o., se sídlem Na hrázi 4551/3, Prostějov, 796 01, Česká republika, IČO: 27856461

Společnost je samostatným zprostředkovatelem pojištění a zajištění (dále jako „JARO“), a její zákazníky, o jejím přístupu k otázkám udržitelnosti v oblasti finančních služeb v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.


2. SOUČASNÝ PŘÍSTUP K UDRŽITELNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

2.1 Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování faktorů udržitelnosti – aspekty udržitelnosti jsou známé pod zkratkou ESG z anglického Environment, Social a Governance 1) – je v mnoha ohledech teprve na začátku a jedná se o dlouhodobý kontinuální proces, pravidelně vyhodnocujeme adekvátnost naší obchodní strategie a cíle tak, aby odpovídaly i měnícímu se světu kolem nás společně s názory odborné veřejnosti a legislativců.


2.2 V současné době nemáme komplexní informace od tvůrců finančních produktů, kterým jsme zprostředkovatelem, abychom mohli brát plnohodnotně do úvahy ESG aspekty. Zpřístupnění komplexních informací je očekáváno na konci roku 2022. Z tohoto důvodu při poskytování našich služeb ESG aspekty ve smyslu zmíněného nařízení zatím nezohledňujeme.


2.3 Stejně tak tyto aspekty nezohledňujeme v odměňování, když z velké části kopírujeme politiku odměňování samotných tvůrců finančních produktů. V odměňování se však řídíme pravidlem fair play, což motivuje naše poradce poskytovat vždy jen tu nejvyšší kvalitu. Otázka tzv. taxonomie je tématem zejména pro držitele produktů.


2.4 Jako společnost však na integraci ESG aspektů nerezignujeme, protože věříme, že zodpovědné chování v této oblasti leží na každém z nás. Proto je již dnes pro nás samozřejmostí dodržování etických kodexů, postupů v oblasti boji proti korupci a úplatkářství, genderová vyváženost v rámci statutárních orgánů, nediskriminační prostředí – rovné příležitosti, důraz na efektivní využívání zdrojů a rozvoj elektronických procesů šetrných k přírodě, či podpora neziskových organizací. Věříme, že taková firemní kultura, přirozeně ovlivní i naše zaměstnance, ale i klienty a propíše se do kvality procesu při poskytování našich služeb.


3. PLÁNY DO BUDOUCNA

3.1 Svět kolem nás se vyvíjí a my se snažíme neustále zlepšovat při poskytování našich služeb, a to i v oblasti ESG. Do budoucna proto usilujeme o nabídku nových produktů, které budou odpovídat faktorům ESG ve smyslu zmíněného nařízení 1 )

Písmeno „E“ (Environment) ukrývá faktor dopadů firem na životní prostředí (nakládání s odpady a mnohé další);

Písmeno „S“ (Social) lze charakterizovat jako faktor sociálních kritérií (etika, podpora zdraví a bezpečnosti a další);

Písmeno „G“ (Governance) představuje odpovědné řízení společnosti (boj proti korupci, rozmanitost složení vedení společnosti s ručením omezeným a další)

Vedení společnosti JARO pojištění s.r.o.


1) Pod písmenem „E“ (Environment) se ukrývá faktor dopadů firem na životní prostředí (nakládání s odpady a mnohé další). Písmeno „S“ (Social) lze charakterizovat jako faktor sociálních kritérií (etika, podpora zdraví a bezpečnosti a další). Konečně písmeno „G“ (Governance) představuje odpovědné řízení společnosti (boj proti korupci, rozmanitost složení rady jednatelů a další)

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky