14. 10. 2021
Víte, co všechno ovlivňuje <br>cenu povinného ručení?

Víte, co všechno ovlivňuje
cenu povinného ručení?

Bez auta už se dneska naprostá většina lidí neobejde. A bez uzavřeného povinného ručení zase auto nemůže dostat registrační značky ani legálně vyjet na veřejné silnice.

Co všechno tvoří a ovlivňuje výši ceny za povinné ručení a co všechno kryje? Jak může jeho výši ovlivnit sám řidič a co je dáno legislativou a okolnostmi?

Základní parametry, které ovlivní výši a rozsah povinného ručení jsou tyto:

1. Charakteristika pojistníka

tedy subjektu, který smlouvu o povinném ručení uzavře a pojistné platí (nemusí být nutně vlastníkem vozu). Pojistník je identifikován rodným číslem nebo podnikatelským identifikačním číslem.

Dnes už ale zpravidla pojišťovny rozlišují, zda je shodný nebo rozdílný vlastník (kdo je uveden v Technickém Průkazu) a pojistník. Pokud není totožný vznikají přirážky až +30%, nebo se sazba počítá z údajů vlastníka. Dobrá zpráva je, že tak nečiní úplně všechny pojišťovny.

Věk

Pojišťovny při určování ceny povinného ručení vycházejí ze statistik chování řidičů

v provozu. Je jasné, že mladší řidič bude mít méně zkušeností za volantem než řidič starší a déle řídící vůz. Mladší řidič tak může pravděpodobněji zavinit dopravní nehodu a pojištění pro jeho vůz je tak dražší. Platí, že řidiči do zhruba 28 let jsou bráni jako riziková skupina a musí počítat s určitou peněžní přirážkou.

 - Adresa trvalého bydliště

Důležité je směrovací číslo pojistníka. Majitelé resp. provozovatelé vozu s bydlištěm ve větších městech s vyšší frekvencí silničního provozu a tím i zvýšeného rizika dopravních nehod mívají autopojištění dražší než řidiči na venkově. U PSČ dochází ale k zajímavému posunu. Část pojišťoven stále hodnotí pouze velikost obce. Další pojišťovny již zohledňují fakt,

že z malých obcí v přímé blízkosti velkých měst (tz. satelitů) stejně řidiči většinou jezdí po daném velkém městě a dávají vyšší sazbu. Vybrané pojišťovny se řídí podle statistik nehodovosti – sever republiky škodí více než jih, tzn. stejně velká obec u Ostravy bude mít vyšší cenu než v jižních Čechách.

- Bonusy a malusy

Všichni pojistníci jsou vedeni v centrální databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP), která eviduje délky pojištění jednotlivých pojistníků i počty zaviněných škod. Tyto faktory vygenerují slevu nebo naopak přirážku, jenž ovlivní konečnou cenu povinného ručení. V současnosti může pojistník dosáhnout až na 250 bonusových měsíců, maximální uplatnitelný bonus ve výši 50 % lze čerpat od hodnoty 120 bezeškodných měsíců. Některé pojišťovny dokáží poskytnout řidičům, kteří nikdy nezavinili pojistnou událost, ještě navíc navýšený bonus, a to až o dalších 15 %. Bonus, který máte, můžete použít na neomezený počet vozidel.

Konkrétní pojišťovna může také v rámci akce zvýhodnit klienty, kteří nedosáhnou na plný bonus, ale obchodní slevou dorovná chybějící část bonusu (ten pak, ale není přenosný k jiné pojišťovně). Bonusy je možné převádět. Nejčastěji např. mezi rodným číslem/IČEM (nebo naopak), Lze slučovat u manželů, jdou přenést ze služebního auta.

Horší je, pokud jste bourali. V případě způsobení škody provozem vozidla přijde zpravidla dotyčný pojistník o slevových 36 měsíců, a navíc už bude mít „kaňku“ v registru ČKP. Každá pojišťovna v ČKP ověřuje výši bonusu v měsících, ale jeho výši v procentech potom vyhodnocuje pojišťovna sama! Proto můžete mít rozdílné výsledky u několika pojišťoven.


2. Parametry automobilu

- typ vozidla

osobní automobil, nákladní automobil, příp. motocykl

- kategorie vozidla 

(N1, M1, T aj.)

- značka a konkrétní model

vozu prémiové značky budou mít dražší náhradní díly i servis než ostatní značky

a tudíž lze u nich očekávat vyšší pojistné

- způsob využití vozidla

Rozhodné je, zda je auto používáno pro soukromé účely, pro podnikání, služební, taxi, nebo také zda jde o vozy IZS.

- zdvihový objem válců

Pro pojišťovny je základním parametrem zdvihový objem motoru, nikoli jeho výkon. Totéž platí u plug-in hybridů nebo elektromobilů – ty jsou dokonce zařazeny do té nejlevnější kategorie, a znovu nikdo neřeší jejich výkony.

- stáří auta resp. roční kilometrový nájezd

Z tohoto úhlu pohledu bude mít jinou cenu povinného ručení auto, které právě vyjelo z tovární linky, jinou zánovní a jinou, které už má více než 5 let provozu za sebou. Platí, že výše povinného ručení je přímo úměrná stáří vozu na rozdíl od havarijního pojištění. Samostatnou kapitolu pak tvoří veterány, kde se povinné ručení stanovuje individuálně.

- typ paliva,

statisticky auta s benzínovým motorem bourají méně (což ovšem ovlivňuje i poměr prodeje vozů s tímto druhem pohonných hmot)

Obecně lze také říci, že každá pojišťovna má svá vlastní pravidla a měřítka pro výpočet povinného ručení, které vycházejí na cenové strategii dané pojišťovny. Parametry, které ovlivňují cenu povinného ručení, tak budou různé u různých pojišťoven.

Proto také významně finálně ovlivní cenu povinného ručení segmenty, neboli lidově řečeno “šuplíky”, rizikovosti do kterých daná pojišťovna klienta zařadí. S rozvojem moderních technologií je těch “šuplíků” čím dál více. Dříve to byl jen objem, věk, PSČ, teď hraje roli konkrétní model auta - dokonce se posuzuje i počet dveří modelu vozu, dle statistiky nehodovosti, u PSČ už se nejde jen dle velikosti obce, ale důležitou roli sehrávají data o nehodách - proto příměstské satelity mají podobnou sazby jako velká města s rušným provozem i když jsou to obce do 1000 obyvatel. Relativně nově hraje roli váha auta - čím těžší auto, tím je dražší povinné ručení. Čím přesnější segmentace u klienta pojišťovna dosáhne, tím klientovi může vyjít lepší cena.


Jak lze na povinném ručení ještě ušetřit?

- optimalizací rozsahu pojištění

Výši pojistného mohou zvýšit různá doplňková pojištění a připojištění (např. připojištění autoskel, GAP, apod.). Pokud Vám tedy jde o nejnižší cenu, tyto doplňky vypusťte, ovšem s rizikem, že v těchto případech škod Vám nebudou kryty.

- frekvence placení pojistného

konečnou výši pojistného ovlivní frekvence placení. Na ročně placeném pojistném ušetříte, u čtvrtletního nebo dokonce měsíčního placení si připlatíte.

- flotilou pojištěných vozů

Pokud řešíte pojištění více vozů na jeden subjekt, získáte zpravidla objemovou slevu

- Kombinace s jinými pojistnými produkty

Pojišťovny velmi často nabízí zvýhodněné cenové podmínky povinného ručení, když si u nich sjednáte více pojistných produktů – například životní pojištění nebo pojištění domácnosti.

- Aktualizací smlouvy

Při bezeškodním průběhu by vám každý rok měl být započítán vyšší bonus. Jestliže si platíte i havarijní pojištění, mělo by vám navíc pojištění zlevnit i z toho důvodu, že vaše auto má postupem času nižší hodnotu.

- Vychytáním akčních nabídek

V kontextu míry úspěšnosti naplňování obchodních cílů může daná pojišťovna zvýhodňovat určité pojistné produkty ve snaze zvýšit jejich prodej v daném kalendářním roce. Velmi často bývá tato politika uplatňována právě ke konci roku, kdy se mohou objevit doplňkové slevy na pojištění jako je
i povinné ručení.

A konečně levnější povinné ručení získáte také díky srovnání nabídek různých pojišťoven. Díky tomu najdete nejvýhodnějšího poskytovatele povinného ručení podle vámi zadaných kritérií.

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky