14. 09. 2021
Sedm úskalí, na které narazíte při pojištění autoskel

Sedm úskalí, na které narazíte při pojištění autoskel

Jak vyplývá ze statistik pojišťovacích ústavů, pojištění skel u auta je nejvíce sjednávaným připojištěním k povinnému ručení. Jejich poškození je totiž právě jednou z nejčastějších škod

na vozidlech. K objevení onoho známého pavouka „pavouka“ na čelním skle často stačí drobná náhoda k tomu, aby od jiného projíždějícího vozu odlétl kamínek a sklo jeho zásahem prasklo. Rizikové jsou zejména zimní měsíce, kdy jsou silnice nezřídka posypány pískem či štěrkem.
Výjimkou nejsou ani případy, kdy jeden motorista musí během roku škodu na čelním skle řešit více než jednou.“

Řidiči často mylně předpokládají, že pokud mají sjednané připojištění skel, tak jim pojišťovna zaplatí takovou škodu v každém případě a v plném rozsahu. Ale ouha, nemusí to tak vždy být!

V čem je háček a na co si dát pozor?

Pokud si přečtete následujících sedm „špeků“, se kterými se u pojištění skel se můžete setkat, můžou vám tyto informace pomoci předejít řadě problémů a ušetřit nemalé peníze. Řadě z nich lze předejít volbou vhodné pojišťovny a s tím řidičům může pomoci návštěva zkušeného specialisty.


1. Nekalé praktiky vs. obrana pojišťoven

S pojištěním autoskel, se bohužel pojí řada pokusů o podvodné jednání. Někteří motoristé totiž sjednávají pojištění autoskel, až v okamžiku, kdy jim na skle vznikla škoda. Pojišťovny se tomu samozřejmě snaží bránit, například tzv. časovou spoluúčastí. Po určitou dobu od sjednání pojištění se tak na vzniklé škodě podílí nejen pojišťovna, ale i majitel pojistky.

Mnohé pojišťovny proto uplatňují zvýšenou spoluúčast (ve výši 30 % nebo 50 %, pozn. aut.) do doby dodání fotografií nepoškozených skel, nebo do prohlídky vozidla pojišťovnou. Většina pojišťoven uplatňuje tuto vyšší spoluúčast v prvních třech až šesti měsících od sjednání pojištění. Týká se to někdy i nových aut, u kterých vlastně žádné reálné riziko pro pojišťovnu nehrozí. U některých pojišťoven se spoluúčasti můžete zbavit tím, že pojišťovně pošlete fotodokumentaci automobilu, nebo si necháte auto prohlédnout.


2. Plnění omezené nebo bez omezení

V dnešní době už je na řidičích, aby si sami na vlastní odpovědnost stanovili limit plnění,

do jehož výše jim pojišťovna uhradí náklady na výměnu skla. Správné stanovení limitu ale není jednoduché. Víte, kolik stojí výměna předního skla u vašeho vozu? Řidiči také často nevědí, zda se má limit vztahovat typicky jen na přední sklo, nebo na všechna, nebo zda limit platí pro jednu škodu, nebo jejich součet v průběhu roku.

Bez ohledu na sjednaný limit může být maximální plnění pojišťovny limitováno aktuální tržní cenou vozidla. To bývá problém zejména u starších vozů, jejichž aktuální hodnota už může být velmi nízká.


3. Pojištění All-risk nebo výluky

Rozdíl mezi pojišťovnami je v tom, zda poskytují pojištění skla proti všem nebezpečím

(all-risk), nebo mají nějaká omezení v pojistné ochraně, tj. výluky. Někdy se pojistné krytí vztahuje jen na případy poškození či zničení skla nárazem, ale například odcizení skla již v připojištění zahrnuto není. Řidič si musí navíc zpravidla sjednat i pojištění odcizení celého automobilu. Existuje celá řada výluk. Nejčastěji je to výluka na škody na skle způsobené přepravovaným nákladem nebo výluka na vybrané části, byť jsou dle výrobce povinně se sklem vyměnitelné (např. senzory deště, apod.).


4. Pojistit jen některá autoskla nebo všechna

Komplikace zpravidla nastávají v případě, kdy si chce řidič pojistit nejen přední sklo,

ale všechna skla. V takovém případě může narazit na omezení, neboť často jsou pojištěna pouze obvodová skla. Pojištění se však nemusí vztahovat na zpětná zrcátka ani na střešní nebo panoramatické sklo. Vyplatí se dbát na to, aby pojištění autoskel zahrnovalo skutečně všechna skla na autě, která jste chtěli do pojistky zahrnout.

5. Nutnost opravit v určeném servisu nebo kdekoliv dle vlastního uvážení

Další záludností, o které mnoho řidičů často neví, je podmínka pojišťovny výměny poškozeného skla pouze ve vybraných servisech. Pojišťovny totiž často chtějí, aby k výměně skla došlo v některém

z jejich smluvních servisů, jejichž seznam je například na internetových stránkách dané pojišťovny.

Při volbě jiného servisu Vám pojišťovna nemusí zaplatit nic. Je dobré si proto zjistit, u kterých pojišťoven výběr opravny není z jejich strany omezován či penalizován.


6. Úhrada originálního skla vs. neoriginálního

Vyměnit sklo na autě lze při použití různého materiálu. Mnohé pojišťovny v podmínkách uvádějí, např. „cena originálního dílu se použije pouze v případě, že neoriginální náhradní díl. To jinými slovy znamená, že pokud vám servis poškozené sklo vymění za nový originální kus, tyto pojišťovny vám mohou odškodnění snížit na hodnotu neoriginálního skla.


7. Pojištění se spoluúčastí nebo bez spoluúčasti řidiče

Vybrané pojišťovny vždy uplatňují „symbolický poplatek“ při výměně skla, a to často bez ohledu na zvolený servis a uplynulou časovou lhůtu od sjednání pojištění v podobě spoluúčasti ve výši 500 Kč až 1 000 Kč. Nulovou spoluúčast bez dalších podmínek při výměně skla najdeme jen u vybraných pojišťoven.


Je patrné že i u zdánlivě jednoduchého pojištění autoskel existují mezi pojišťovnami podstatné rozdíly. A to jde pouze o jedno z mnoha doplňkových pojištění, s nimiž se můžete u pojištění aut setkat.

Před sjednáním pojištění si tak raději buď bedlivě prostudujte podmínky pojištění dané pojišťovny nebo se o výběru vhodné pojišťovny pro vaši konkrétní situaci poraďte s finančním poradcem, který se v tom dobře orientuje.

Pro lepší pojištění auta včetně pojištění autoskel je pro zákazníka zpravidla vždy výhodnější nesjednávat své autopojištění pouze na internetu, ale pečlivě vybrat až na základě správné a důkladné analýzy individuálních potřeb díky konzultaci s erudovaným odborníkem přímo v pojišťovací kanceláři. 

Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky