08. 02. 2022
7 kritických rizik a chyb v pojištění aut a motorek

7 kritických rizik a chyb v pojištění aut a motorek

Na co si dát pozor při sjednávání pojištění vašeho automobilu nebo motorky? Detailně se podíváme na 7 nejčastějších chyb a rizik, které vás v případě špatně nastaveného pojištění mohou vyjít pěkně draho.


1. Auto bez povinného ručení

Dle České kanceláře pojistitelů u nás stále jezdí kolem 160 tisíc nepojištěných vozidel. V mnoha případech se stane vozidlo nepojištěným, když se majitel (pojistník) přestěhuje a nedá to vědět pojišťovně. Ta posílá dopisy na původní adresu a v případě nezaplacení, pojištění zanikne. 

Další častý příklad je nezaplacení pojistného. Pojištění tak v mnoha případech ani nevznikne a vozidlo je nepojištěno. Jejich majitele čeká minimálně dvojí postih najednou: pokuta za jízdu bez ručení (až do výše 40 tisíc Kč) a od začátku letošního roku musí majitelé aut, kteří neplatí povinné ručení a jsou přistiženi, zaplatit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) za každý den nepojištění vozidla částku od 20 do 300 Kč podle typu vozidla, dle objemu válců a konečně navíc až 300 tisíc za způsobenou škodu v případě způsobené nehody.2. Správně nastavené limity povinného ručení

Limity pojistného plnění hrají důležitou roli, podle které je vhodné vybírat povinné ručení pro vaše auto. Jde o nastavenou hodnotu v pojistné smlouvě, která definuje nejvyšší možné plnění v případě pojistné události, tedy maximální částku, kterou za vás pojišťovna uhradí na majetku či zdraví poškozených osob.
Nejnižší zákonná hranice je 35 mil. Kč, další hodnoty limitů pak záleží na nabídce jednotlivých pojišťoven. Ale pozor! Rozhodně se nevyplatí hrát na povinné minimumObvykle slýcháme „já moc nejezdím, mám staré auto, na co tolik peněz“ atd. Dá se říct, že způsobit škodu na majetku za 35 milionů by mohlo být problém, ale může se vám podařit i to, jste-li označen za viníka řetězové havárie, havárie s vlakem (viz. případ Studénka), nebo havárie s poškozením životního prostředí (prasklá plná nádrž kamionu), to jsou příklady, kdy se mohou škody šplhat k desítkám milionů korun.

Výrazně horší je ovšem situace při škodě na zdraví, zvláště v případě, že někoho těžce zraníte, přičemž bude práce neschopný a nebude moci fungovat bez cizí pomoci. Pak vaše pojišťovna bude hradit veškeré náklady léčení (převoz vrtulníkem, operace, pobyt v nemocnici). Dále tím, že je poškozený práce neschopný bude se hradit jeho současná mzda do doby odchodu do důchodu. A potřebuje-li ošetřovatelku, bude se hradit její plat po dobu jeho života.

Ale ani tím to ještě pořád nekončí, pojišťovna rovněž musí uhradit tzv. trvalé následky (například, že poškozený nemůže chodit či oslepl na jedno oko) a škodu za zhoršení společenského postavení (peněžní satisfakce, za to, že již nebude moct žít život jako před nehodou).


Konkrétní případ z úseku likvidace:

Řidič na vyznačeném přechodu pro chodce srazil poškozenou, která přecházela vozovku. Právní základ nároku 100%. Poškozená, narozena 1989, utrpěla těžké zranění hlavy. Do dnešního dne je stále hospitalizována, prognóza těžkého poškození mozku, nyní pouze navazuje kontakt očima, více není schopna.

 • Rezerva České pojišťovny
 • Zhoršení společenského uplatnění 15 mil. Kč
 • Ztráta na výdělku 18 mil. Kč (výdělek před nehodou cca 30 000 Kč)
 • Náklady na péči o vlastní osobu 24 mil. Kč. (12 000 Kč měsíčně)
 • 5 mil. Kč náklady zdravotní pojišťovny
 • 2 mil. Kč odčinění duševních útrap osob blízkých.

Celkem 64 Milionů Kč

A což teprve případy mimo území ČR! Některé pojišťovny s cílem nabízet co nejnižší cenu, nabízí povinné ručení určené platné pouze pro Česko. Pokud s ním řidič způsobí škodu v zahraničí, bude muset její část zaplatit. Celkem jsou na trhu 4 produkty s tímto „háčkem“. Výše spoluúčasti se u produktů liší, ta nejvyšší ulehčí peněžence i o 100 tisíc Kč. Nejjistější je se úplně vyhnout produktům se spoluúčastí v zahraničí. Pro vozidla, která mají nízký roční nájezd, je v mnoha případech výhodnější pojištění podle počtu ujetých kilometrů. Cena je výrazně nižší, a přitom v zahraničí platí stejná spoluúčast jako v Česku.

Samozřejmě mají tyto produkty své podmínky a to jsou: dodání fotografie stavu kilometrů vozidla při vstupu do pojištění a ke konci pojistného období opět. V případě překročení zvoleného ročního nájezdu klient doplácí rozdíl podle podmínek pojišťovny. Na trhu jsou prozatím dvě pojišťovny 
s touto možností zvolení ročního nájezdu kilometrů.

3. Správné parametry havarijní pojištění

U nastavení havarijního pojištění mějte na zřeteli hlavně 3 důležité parametry:

 • Nastavení limitu (hodnoty vozu). Při totální škodě plní pojišťovny v tzv. obecných cenách. Znamená to, že pokud likvidátor pojišťovny najde v době vzniku pojistné události na bazarových serverech stejné auto se stejnou výbavou, podobným nájezdem km a počtem majitelů, tak z pravidla druhé nejlevnější vozidlo je tzv. obecná cena. Proto je zbytečné nějak limit navyšovat oproti reálné hodnotě vozu. Pokud pár let staré vozidlo v hodnotě 350 tisíc má v pojistné smlouvě u rizika střetu se zvířetem nebo u přírodní události napsáno „Limit 50 000 Kč“, něco je špatně. Při totální škodě dostane majitel pouze limit a zbylých 300 tisíc zaplatí ze svého. Proto sjednávejte pojištění s limitem nižším než je hodnota vozu u samostatného připojištění střetu se zvěří, který limitem limitovaný např. na 50.000,- apod. Toto připojištění se sjednává k povinnému ručení pokud nechce klient kompletní havarijní pojištění.
 • Rozsah havarijního pojištění. Z pravidla se havarijní pojištění nastavuje v tzv. kompletním krytí (ALLRISK): havárie, odcizení, vandalismus, živel a střet se zvěří. Některé pojišťovny umožňují nastavit jednotlivá rizika na libovolné limity. Pro nové nebo novější vozy (stáří pro vstup do pojištění podle podmínek pojišťovny) je možné sjednat připojištění GAP. Jedná se o připojištění, které dokáže dorovnat finanční ztrátu vozu (stáří, opotřebení) do původní kupní ceny vozu.
 • Hlídejte si nastavení vaší spoluúčasti v pojistném plnění. Přesněji volte spoluúčast paušální částkou a nikoliv vyjádřenou procentuálně. Pokud je spoluúčast formulována jako „5 %, minimálně však 5 000 Kč“, pak v případě škody za 200 tisíc zaplatí klient ze svého 10 000 Kč (5 % z 200 000). Čím větší škoda, tím více musíte doplatit. Pokud zvolíte spoluúčast pevnou částkou „5 000 Kč“, tedy bez procent, máte jistotu, že ať je škoda sebevětší, vždy zaplatíte pouze 5 tisíc
  a ani o korunu více
  .

4. „Drahá“ odtahová asistenční služba

Nejčastěji využívanou službou u pojištění vozidel jsou asistenční služby a zejména odtah nepojízdného vozidla. Výhodou je, že asistenční služby fungují 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a s operátory musí být možné domluvit se různými světovými jazyky. Rozdíly u jednotlivých pojišťoven spočívají nejen v rozsahu poskytnutých asistenčních služeb, ale i v limitech pojištění.

Některé pojišťovny mají vlastní síť odtahových služeb, stejně tak vám automobil smí odtáhnout pouze smluvní odtahová služba pojišťovny, jinak vám nebude odtah uhrazen. U některých je odtahová služba v ceně pojištění v případě nehody nebo poruchy. Nejčastější případy využití asistenční služeb nejsou jen dopravní nehoda, vybitá baterie, ale také odtah z důvodu vandalismu, nebo krádeže části vozidla, nebo jeho vybavení, případně nedostatku paliva a při záměně paliva.

Mnohé stávající produkty mají ještě definovaný finanční limit, který pojišťovna zaplatí, paušálně. Pokud je například 3 tisíce a nejbližší servis bude daleko nebo se odtah udá v noci, nebude to stačit
a doplatíte! Ceny odtahů aktuálně výrazně rostou a nižší finanční limity už jednoduše nestačí. A už vůbec ne v případě odtahu ze zahraničí z letní či zimní dovolené. Na takový odtah pak doplatíte až desetitisíce korun.Vyplatí se proto pojistnou smlouvu aktualizovat a limit buď adekvátně nastavit nebo mít odtahovou asistenci určenou s limitem v kilometrech nebo rovnou na neomezený odtah po celé ČR. Pouze toto Vám zaručí dostatečnou úhradu a současně automaticky reaguje na inflační zvyšování cen odtahů. Výhodou příplatkových asistencí je také možnost odtahu na tzv. místo určení klientem. Vozidlo se tedy odtáhne na místo, které si určí klient a ne do nejbližšího servisu.

Při problému na cestách se můžete setkat s tím, že za vámi přijede sama od sebe odtahová služba.
V takovém případě však na její nabídku pomoci nemusíte hned kývnout. Nejprve ověřte u vaší pojišťovny, že se jedná o jejich smluvního partnera. Pokud tomu tak není, pojišťovna vám takový odtah neproplatí. Pokud si člověk v šoku nevzpomene, kam volat, tak nejznámější číslo je 1224.


5. Připojištění autoskel se správným limitem

Připojištění čelního skla patří aktuálně mezi nejžádanější typy připojištění k povinnému ručení či havarijnímu pojištění. Připojistit si čelní sklo se vám možná může zdát zbytečné, ale zkuste si zjistit, kolik si v servisech za výměnu skla účtují. Rozhodně jde o velké částky a také o to, že právě poškození předního skla vozidla je jedna z nejčastěji řešených pojistných událostí, kterými se pojišťovny zabývají. Z praxe vnímáme, že si většina klientů myslí, že pojištění skel/skla je již v základním povinném ručení.


Připojištění čelního skla má ale smysl mít i v případě sjednaného havarijního pojištění. V případě uplatnění škody z havarijního pojištění bude případné plnění poníženo o spoluúčast, kterou máte
u havarijního pojištění sjednanou. A ta může mnohdy i překračovat hodnotu celého sklaPřipojištění čelního skla k povinnému ručení by pro vás měla být samozřejmost v případě, že nechcete jeho výměnu hradit z vlastních prostředků.

K poškození skla může dojít velmi snadno, 
stačí kamínek, který odletěl od jiného vozidla. Řidiče tohoto vozidla nemáte ve většině případů možnost kontaktovat, aby bylo možné danou škodu uplatnit v rámci jeho povinného ručení, a tak škodu pokryje právě vaše připojištění skel. Pokud se však spokojíte s limitem do 10 tisíc bez ohledu na parametry konkrétního vozidla, můžete být v okamžiku výměny nemile překvapen. Čím modernější auto, tím více vychytávek sklo obsahuje. Vyhřívání, senzory, kamera a další technologie často znamenají cenu výměny a kalibrace až 40 tisíc výjimečně i více. 

6. Jak na skryté poplatky v pojištění aut

Téměř všechny produkty povinných ručení mají „někde na webu dané pojišťovny“ sazebník poplatků. Řidič se o něm dozví v okamžiku, kdy bude s prodlením s platbou za pojištění. Mezi nejvyšší hodnoty poplatků na trhu patří tyto: 500 Kč za upomínku před ukončením pojištění, 500 Kč za ukončení pro neplacení nebo 250 Kč za upomínku po zániku pojištění. Co se s tím dá dělat? Buď vše platit včas nebo mít uzavřené pojištění bez sazebníku poplatků.


7. Smluvní servis versus váš oblíbený

Pokud se v rámci havarijního pojištění zavážete, že poškozené auto necháte opravit ve smluvním servisu, můžete dosáhnout levnější pojistky, nicméně za cenu vyšší ceny opravy. Některé produkty
na trhu dokonce ani nedávají na výběr a opravy mimo smluvní síť jsou zakázané nebo znevýhodněné.


Dobře nastavené havarijní pojištění umožňuje při jeho uzavření zvolit jako místo opravy libovolný autorizovaný servis. Tato volba je ideální pro vozidla do stáří 5 let nebo taková, kdy majitel chce po celou dobu vlastnictví vozu navštěvovat značkový servis nebo v rámci záruky vozu musí navštívit domovský servis prodejce. A naopak pro majitele starších vozidel, kteří chtějí ušetřit, nabízí pojištění volbu smluvních opraven výměnou za nižší cenu pojištění. Zní to stresově? V praxi to tak není. Většina pojišťoven má již širokou síť smluvních servisů po celém ČR a klient má tak na výběr hned z několika servisů.Chvilku, pracujeme na tom ...

Online sjednání pojistky